Špecializované výškové práce

Maximálna profesionalita a odbornosť za priaznivé ceny

Vertical solution logo

Portfólio výškových prác

Sanácia svahov

Komplexné riešenia od technického až po realizačné:
• mechanické očistenie skalných stien a svahov
• úprava skalných stien a svahov
• kotvené ocelové siete
• geosyntetické siete a protierózne rohože
• kotvenie, klincovanie, dynamické bariéry
• gabiónové múry, striekaný betón
• spevnené svahy. záchytné valy

Elektroinštalačné práce

• Montáž a zapájanie elektronických zariadení, snímačov na a vo výškových budovách, továrňach, výrobných halách
• Montáž výstražných svetelných zariadení výškových objektov
• Montáž vianočných, sviatočných, zábavných a reklamných osvetlení budov, stromov
• Montáž svetelných reklám
• Demontáž a montáž bleskozvodov so súvisiacimi zemnými prácami
• Demontáž elektrických zariadení

Stavebné práce

• Opravy a rekonštrukcie výškových budov
• Opravy oceľových spojov veží k vyhovujúcim technickým normám
• Sanácia železobetónových skeletov
• Oprava opláštení budov, zásobníkov –síl
• Oprava záchytných nádrží
• Výmena leteckého výstražného osvetlenia
• Opravy a murovanie vnútorných komínových výmuroviek

Pílenie stromov

• Kompletné pílenie stromov na ťažko dostupných miestach, v mestách, aj na Vašej záhrade
• Skracovanie a prevzdušňovanie korún stromov
• Bezpečné a rýchle vďaka použitiu vysokozdvyžnej plošiny
• Možnosť konzultácie úpravy s arboristom
• Odvoz, likvidácia, úprava drevného odpadu

Prehliadky a dokumentácia výškových objektov

• Kontrola stožiarov, komínov, zásobníkov, veží atď.
• Príprava dokumentácie (písomná správa s fotodokumentáciou, návrh na opravu a predbežný finančný odhad nákladov na opravu)

Nátery a maliarské práce

• Ochranné nátery telekomunikačných stožiarov, energetických vedení, komínov
• Nátery denného leteckého značenia
• Nátery reklamných nápisov, lôg
• Nátery oceľových konštrukcií, mostov, belskozvodov
• Nátery fasád, striech
• Značenia výškových objektov

Čistenie okien a výškových budov

• Zo zeme z vysokozdvyžnej plošiny ale aj spustením zo strechy

Odstraňovanie snehu zo striech

• Zabráňte úrazu snehom padajúcim z ťažko prístupných miest strechy

Telekomunikačné práce

Servis a inštalácia telekomunikačných zariadení nielen vo výškach a na nedostupných miestach

• Anténne a prenosové linky – inštalácie, riešenie problémov a opravy
• Mikrovlnné spoje - inštalácie a uvedenie do prevádzky (Alcoma)
• GSM, UMTS - inštalácia zariadenia a skúšky
• Feeder testy
• Inštalácie rooftop základňových staníc
• Integrácie
• Meranie SDH,PDH.
• Datové spoje optickými vláknami
• Výstavba telekomunikačných stožiarov a veží od jednoduchých konštrukcii až po zložité priehradové stožiare
• Inštalácie káblov a feedrov anténnych systémov
• Inštalácie MW spojov
• Inštalácie výstražného leteckého osvetlenia

Galéria

Pre viac informácií nás kontaktujte na tomto telefónnom čísle alebo mailovej adrese:
+421 948 28 98 48
info@verticalsolutions.sk